Is een tijdelijk aandenken – een bos bloemen of een stenen kei – wel toegestaan?

Nee. Ook dat zou afbreuk kunnen doen aan het natuurlijke karakter van de plek. Bij de begrafenis mogen natuurlijk wel bloemen neergelegd worden. Deze worden door de medewerkers van de natuurbegraafplaats na 10-14 dagen weggehaald.