Voor natuurbegraafplaats Elspeterbos zijn natuurontwikkeling en natuurbeheer erg belangrijk. Om mensen een eeuwige rustplaats in de schoonheid van de natuur te kunnen bieden, is zorgvuldig en actief natuurbeheer nodig. Een beleidsplan voor de langere termijn zorgt daarvoor.

Met de inkomsten van natuurbegraven wordt bestaande kwetsbare natuur in het Elspeterbos beheert. Een deel wordt gebruikt voor het in stand houden en terugbrengen naar de oorspronkelijke grootte van een heel bijzonder gebied binnen het Elspeterbos: het eeuwenoude eiken-beukenbos. Door de aankoop van een graf op onze natuurbegraafplaats, draagt u bij aan de instandhouding van dit bijzondere deel van het Elspeterbos. Ook helpen de inkomsten de aanleg en onderhoud van verjongingsvlaktes in het bos, op die plekken waar nieuwe eiken en beuken aangeplant worden.

Nieuwe natuur

Door van productiebos nieuwe natuur te maken krijgt de inheemse flora een betere een kans in dit gebied. Hierdoor ontstaat er een omgeving waar inheemse dieren kunnen terugkeren.

Natuurbeheer

Het terrein van Natuurbegraafplaats Elspeterbos blijft natuurgebied en wordt beheerd door de eigenaren, zodat de kwaliteit van de natuur behouden blijft en waar mogelijk versterkt. Nabestaanden, gemeenten en de regio’s hoeven zich geen zorgen te maken over de kosten die daarmee gemoeid zijn. Het gaat niet alleen om regulier, dagelijks natuurbeheer, maar ook om nieuwe aanplant na bijvoorbeeld een storm of brand. Het natuurbeheer wordt uitgevoerd volgens afgesproken protocollen en het inrichtings- en beheerplan dat past in de natuurvisie.

Chickadee vogel in het Elspeterbos

Deel deze pagina gemakkelijk met vrienden, familie of bekenden!