Alle rust en ruimte voor een waardig en persoonlijk afscheid en respect voor de natuur zijn de kernwaarden van Natuurbegraafplaats Elspeterbos. Wij vertrouwen erop dat bezoekers van de Natuurbegraafplaats deze kernwaarden omarmen en zich aan onderstaande huisregels houden.

Openstelling en voorzieningen

De begraafplaats is tussen zonsopgang en zonsondergang openbaar toegankelijk voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of geloofsovertuiging. Honden zijn welkom, mits kort aangelijnd. Hondenpoep dient u zelf op te ruimen. Auto’s, motoren en bromfietsen kunnen worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerplaats. Fietsen over de natuurbegraafplaats is toegestaan, behalve met mountainbikes. Voor mensen die slecht ter been zijn, is bij een uitvaart een aangepast vervoermiddel beschikbaar.

Rust, ruimte en respect voor de natuur

Rust en respect voor de natuur zijn belangrijk op Natuurbegraafplaats Elspeterbos. Van bezoekers wordt verwacht dat zij dat in acht nemen en respectvol omgaan met de natuur en deze niet verstoren door planten te beschadigen of te plukken, afval weg te gooien en harde geluiden te produceren. Vanwege brandgevaar is het niet toegestaan om op de natuurbegraafplaats te roken.

Ceremonie

Natuurbegraafplaats Elspeterbos biedt alle ruimte voor een persoonlijke invulling van een afscheidsceremonie en condoleance. Respect voor de overledene en de natuur zijn daarbij het uitgangspunt. Daarom streeft Natuurbegraafplaats Elspeterbos ernaar om slechts één uitvaart per dag te laten plaatsvinden. Uitvaartceremonies kunnen worden gehouden op maandag t/m zaterdag, tussen 10.00 en 16.00 uur. Overige tijden in overleg. Op zon- en feestdagen vinden geen uitvaartceremonies plaats.

Nabestaanden en uitvaartondernemers wordt verzocht om uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de uitvaart contact op te nemen met de beheerder om de wensen ten aanzien van het graf en de uitvaart te bespreken. Een dodenherdenking, onthulling van een gedenkteken en dergelijke plechtigheden waarbij meer dan vijf personen aanwezig zullen zijn, dienen minimaal vijf dagen van tevoren te worden aangevraagd bij de beheerder.

Onderhoud

Het algemene onderhoud van de natuur op de begraafplaats, zoals opgenomen in het bos-­ en natuurbeheersplan, valt onder de verantwoordelijkheid van de beheerder. Verder wordt de natuur op Natuurbegraafplaats Elspeterbos met rust gelaten, zodat deze tot volle bloei kan komen. Daarom is het niet toegestaan om een graf aan te harken, te beplanten of anderszins te onderhouden.

Begraafmogelijkheden

Natuurbegraafplaats Elspeterbos biedt geen mogelijkheid tot het bovengronds uitstrooien van as. Vanwege de aantasting van de bovenste grondlaag is dit niet toegestaan.

In overleg met een medewerker van de natuurbegraafplaats kiest u zelf een passend plekje uit: bij een boom in het oude bos (alleen urnen), in een nieuw bos, aan de rand van het bos of in een bloemrijke akker.

Er zijn speciale zones waar een herinneringsboom  geplant mag worden. Het delven en sluiten van een graf wordt in beginsel door de beheerder geregeld. Andere wensen zijn altijd bespreekbaar.

De voorwaarden voor het planten van bomen vind je hier.

Grafrechten

Graven worden op natuurbegraafplaats Elspeterbos uitgegeven voor onbepaalde tijd. Omdat het om natuurgraven gaat, worden ze niet geruimd. Het grafrecht wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Grafmarkering / kist-urn

De grafkist of mand dient gemaakt te zijn van natuurlijk afbreekbaar materiaal. Dit geldt ook voor de eventuele lijkwade, de kleding van de overledene en grafgiften die meebegraven worden. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden voor grafmarkering en omhulsel.

Het graf wordt teruggegeven aan de natuur. Daarom is het niet toegestaan om het graf te bedekken of te markeren met relikwieën. In overleg met de beheerder is het toegestaan een  houten boomschijf met persoonlijke inscriptie neer te leggen. Niet toegestane bloemen, planten, voorwerpen en materialen zullen worden verwijderd. Grafstukken in de vorm van (onverpakte) bloemen mogen tot 10 tot 14 dagen na de uitvaart blijven liggen op het graf en worden daarna verwijderd door de beheerder.

Grafherkenning

Graven zijn terug te vinden aan de hand van natuurlijke herkenningspunten, zoals een boom of een houten boomschijf op het graf. Van elk graf worden nauwkeurig de geografische coördinaten vastgesteld en opgeslagen in het grafregister. Zo is een graf altijd terug te vinden.

Suggesties

Natuurbegraafplaats Elspeterbos doet er alles aan om uw bezoek aan de begraafplaats zo goed mogelijk te laten verlopen. Suggesties ter verbetering kunt u doorgeven aan onze medewerkers ter plaatse of via Contact pagina.

elspeterbos rust ruimte

Deel deze pagina gemakkelijk met vrienden, familie of bekenden!