Het oude eiken-beukenboombos komt langzamerhand aan het eind van zijn levensfase. Het Elspeterbos heeft verjonging nodig, maar het ligt precies op de trekroute van van wild vanuit omliggende gronden naar de landbouwgebieden. Door het vele wild in dit gebied (edelhert, ree, damhert en wild zwijn) komt natuurlijke verjonging maar moeilijk op gang.
Het eiken-beukenboombos is door de overheid aangewezen als een van de 73 A-locatie bossen in Gelderland. Op grond van hun botanische kwaliteit worden deze bossen beschouwd  als de beste voorbeelden van natuurlijke bosgemeenschappen. Een reden om heel zuinig te zijn op dit eiken-beukenboombos.

De aanwezigheid van grafheuvels laat zien dat de functie van begraven al van oudsher als passend werd gezien in deze omgeving. De eigenaren van het Elspeterbos zien een natuurbegraafplaats op deze locatie als een meerwaarde voor dit prachtige gebied. Door de opbrengsten van de natuurbegraafplaats te gebruiken voor het vitaliseren van het eiken-beukenboombos, worden verbetering en veiligstelling van de natuurwaarden gecombineerd met het voldoen aan een vraag in de samenleving naar deze nieuwe vorm van begraven.

Deel deze pagina gemakkelijk met vrienden, familie of bekenden!