Zijn er ook bijzondere vogelsoorten in het gebied?

Absoluut. Je ziet en hoort er van alles. Denk aan de gaai, havik, buizerd, wespendief, goudhaan en kruisbek, maar ook aan de zwarte specht, grote bonte specht, groene specht, boomklever en gevoelige soorten als de raaf en zwarte mees.